logo


Årsmötet den 30 november 2000

Vid årsmötet den 30 november 2000 hölls föredraget av den estniske historikern och diplomaten, Margus Laidre. Ämnet var slaget vid Narva, ganska exakt 300 år efter den betydelsefulla händelsen.

Margus Laidre som 1987 disputerade i Tartu på avhandlingen Svenska armén i Livland 1654-1694, har sedan dess publicerat verken Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654-1699 (1990), den uppmärksammade Segern vid Narva (1996) och senast ett digert verk på estniska, üks hä tru ja öige sullane, om de svenska trupperna i Estland och Livland 1654-1700 (1999). Han är en av de största kännarna av den svenska krigshistorien under stormaktstiden.

De fyra styrelseledamöter, som stod på tur att avgå omvaldes samtliga. Vidare beslöt årsmötet att höja årsavgiften till 200:-

Ordförande informerade om kommande aktiviteter. Slutligen berättade Einar Lyth, ordförande i Armémusei vänner, om det nyliga avhållna jubileet på plats av slaget vid Narva.

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13