logo


Årsmötet den 30 november 2002

Vid årsmötet 2002 var professor Göran Rystad föredragshållare under rubriken ”Karl XI – misskänd eller underskattad?”.

Till årsmötet hade professor Alf Åberg avböjt omval. Ordföranden framhöll Alf Åbergs mycket starka engagemang för förbundet både som ledamot och ordförande under lång tid liksom hans breda författarskap, som främjat ett allmänt historieintresse och i hög grad inbegripit den karolinska tiden.

Mötet beslöt enhälligt att utse Alf Åberg till hedersledamot i Karolinska förbundet. Till hans efterträdare som styrelseledamot valdes fil. dr Lars Ericson, tidigare verksam vid Krigsarkivet och numera Försvarshögskolan samt med ett välkänt författarskap bakom sig med fokus på militärhistoria och Stockholms historia.

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13