logo


Årsmötet den 30 november 2003

Vid årsmötet 2003 höll professor Kristian Gerner, Lund, ett föredrag med Ryssland i fokus under rubriken S:t Petersburg, Peter I och Putin – moderna tider i Ryssland under 300 år.

Efter fil dr Astrid Tydén Jordan, som avböjt omval, invaldes i styrelsen fil dr Marie Lennersand. Marie Lennersand disputerade i Uppsala 1999 på avhandlingen Rättvisans och allmogens beskyddare: den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen ca 1680-1730. Hon är verksam med redaktionellt arbete för Karolinska förbundet

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13