logo


Årsmötet den 30 november 2008

Karolinska förbundets årsmöte ägde rum söndagen den 30 november 2007. Fil dr Johanna Aminoff-Winberg, Helsingfors, höll föredrag över ämnet ”Flyktingar under stora nordiska kriget”, efterföljt av en frågestund.

Styrelsen omvaldes med undantag av skattmästaren Thorsten Swenzén, som efter 34 år av förtjänstfullt arbete tillsammans med sin hustru Margareta valt att lämna sitt uppdrag. Till ny styrelseledamot och skattmästare valdes Anders Bager. Ordföranden informerade avslutningsvis om bl.a. planeringsarbetet inför hundraårsjubiléet 2010. Den efterföljande middagen arrangerades på Sällskapet, Arsenalsgatan 7.

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13