logo


Årsboken 2000

Årsboken (306 s.) innehåller inte mindre än 13 artiklar, som inleds med Margus Laidres föredrag om Narva vid årsmötet 2000. Innehållet spänner i övrigt från militärhistoria (bl.a. om Karl XII:s flotta på Weichsel 1702-1703, det ryska artilleriet vid Poltava och proviantförsörjningen till den ryska armén i Finland 1713-1721) till tidens person- och kulturhistoria. Till de senare hör artiklar om Haquin Spegel och opinionsbildningen vid krigsutbrottet 1675 och en längre pilotstudie om kvinnor och karoliner inför konsistorierna 1720-1722. En serie med “karolinska porträtt” inleds med den svensk-engelske konstnären Michael Dahl, verksam i London från 1689. Som en nyhet innehåller årsboken en fyllig recensionsavdelning med ett drygt 30-tal anmälningar av nyutkommen litteratur.

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13