logo


Hedvig Eleonora

Hedvig Eleonora föddes 1636 på Gottorps slott som dotter till Fredrik III av Holstein-Gottorp och Maria Elisabeth av Sachsen. 1654 gifte hon sig med Karl X Gustav, och bakom alliansen låg storpolitiken. Genom en förbindelse mellan Sverige och Holstein-Gottorp blev Danmark omgivet av hotande grannar, och detta skulle få konsekvenser för flera generationer framåt. Paret fick ett barn, Karl XI. Efter makens oväntade död 1660 fick änkedrottningen i enlighet med kungens testamente en framträdande plats i förmyndarregeringen. Hon blev ordförande och tilldelades två röster, men hon skulle i själva verket inte komma att utöva något avgörande inflytande. I utrikespolitiken delade hon Magnus Gabriel De la Gardies franskvänliga hållning, påverkad av att Frankrike var det land som starkast stödde hennes hemland Holstein-Gottorp.

Hennes förhållande till Karl var gott, och när förmyndarräfsten infördes för att ställa förmyndarregeringen till svars, förklarades hon av sonen fri från all skuld. Hon deltog inte nämnvärt i politiken därefter men behöll den främsta platsen vid hovet, även efter det att Karl XI år 1680 gift sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Däremot förbättrade detta inte relationen mellan de båda drottningarna, särskilt som förhållandet mellan de holstein-gottorpska och danska kungahusen inte var särskilt gott. Hedvig Eleonora överlevde både sonhustrun och sonen. Hon fick även säte som ordförande i den korta förmyndarregeringen för sonsonen, och verkade för en tidig myndigförklaring av den blivande Karl XII.

Hedvig Eleonora såg inte ogärna att dottern Hedvig Sofia år 1698 gifte sig med sin kusin Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Redan några år in på 1700-talet märktes motsättningar i tronföljdsfrågan mellan det holsteinska partiet och den andra dottern Ulrika Eleonora, och änkedrottningen anses ha tagit parti för Hedvig Sofia och hennes son Karl Fredrik.

Änkedrottningen hade goda inkomster från ett livgeding som omfattade Gripsholm, Eskilstuna, Vadstena och Strömsholm. Hon köpte Drottningholm och Ulriksdal av Magnus Gabriel De la Gardie. Hon kunde anställa arkitekter och konstnärer som Nikodemus Tessin far och son samt David Klöcker Ehrenstrahl. Efter en brand lät hon under ledning av Nikodemus Tessin d.ä. uppföra dagens slott vid Drottningholm. Hennes hov blev ett kulturellt och socialt centrum som inte hade några motsvarigheter i det karolinska samhället. Den konst som hon beställde hade ofta som syfte att förhärliga den pfalziska dynastin eller att vara uppfostringsideal för den unge Karl XI. Hon avled i Stockholm år 1715.

Litteratur

Stellan Dahlgren om Hedvig Eleonora i Svenskt biografiskt lexikon (1969-71)

Christer Danielsson, ”Hedvig Eleonora och hennes hov”, i Riksarkivets årsbok 1993

Åsa Karlsson, ”Hedvig Eleonora – en karolinsk landsmoder” i Drottningholms slott (2004)

Göran Rystad, Karl XI: en biografi (2001)

Alf Åberg, Karl XI (1958)

Karolinska förbundets årsböcker

Till överst på sidan

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13