logo


Ulrika Eleonora

Ulrika Eleonora var dotter till Fredrik III av Danmark och hans hustru Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg. Hon föddes i Köpenhamn 1656. År 1675 framförde ett svenskt sändebud Karl XI:s anhållan om hennes hand. Både modern och hennes bror Kristian V som vid denna tid var Danmarks kung tillstyrkte, men den senare återtog sitt samtycke, när kort därpå krig bröt ut mellan Sverige och Danmark. Vid fredsförhandlingarna efter skånska krigets slut tog man åter upp frågan, och den som var mest drivande var kungens rådgivare Johan Gyllenstierna. Vigseln ägde rum på Skottorp i Halland i maj 1680 och i oktober samma år kröntes Ulrika Eleonora till Sveriges drottning i Storkyrkan i Stockholm.

Ulrika Eleonora hade redan under skånska kriget känt sig som trolovad och ingrep för att beskydda svenska krigsfångar i Köpenhamn. Hon var konstintresserad men förde i regel ett tillbakadraget liv på Kungsör eller Karlberg. Hon ägnade sig åt välgörenhet och inrättade flera fattighus i Stockholm, bland dem Drottninghuset. Särskilt intresse lade hon ned på sina barns uppfostran. Sammanlagt föddes sju barn, men bara tre av dem överlevde henne, Karl XII, Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora.

I en komplicerad tid blev hon mycket omtyckt i sitt nya land. Hon levde i ett gott förhållande till maken, och den inbundne Karl XI var djupt fäst vid sin gladlynta maka. Enligt Karl XI:s testamente skulle hon ha ingått i en eventuell förmyndarregering för deras son. Hon hade en mer komplicerad relation till svärmodern Hedvig Eleonora, som hade främsta rangen vid hovet och dessutom kom från ett furstehus som stod i fejd med det danska. Ulrika Eleonora avled 1693 på Karlberg efter en längre tids sjukdom.

Litteratur
Ulla Ehrensvärd, ”Kunglig bostad”, i Karlberg. Slott och skola (1992)
Göran Rystad, Karl XI: en biografi (2001)
Alf Åberg, Karl XI (1958)
Karolinska förbundets årsböcker.

[print_link]

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13