logo


Årsboken 2011

Karolinska förbundets årsbok 2011 har inte något förutbestämt tema, men nästan alla artiklarna det här året har gemensamt att de på olika sätt berör stora nordiska kriget. I årsboken kan man denna gång bland annat läsa om svårigheterna med att utrusta fältarmén, om pesten vid flottbasen i Karlskrona, om småstrider och skärmytslingar, om fältpredikan vid Poltava och om ett slottsbibliotek som innehåller en liten och sliten bok som den dåvarande ägaren kan ha haft med sig när han blev tillfångatagen vid Poltava. Det är bara ett bidrag som tar upp något helt annat, nämligen ordförande Åsa Karlssons föredrag från 100-årsfirandet vid årsmötet förra året, vilket handlade om Karolinska förbundets historia.

Årsboken 2011 innehåller följande artiklar:

 • Karl Bergman: Staden, pesten, renhållning och modernitet, Karlskrona 1710–1712
 • Magnus Perlestam: Logistiska uppdrag och strider i den karolinska armén, 1701–1709
 • David Gudmundsson: Vad predikades i Poltava? Omprövning av fältpredikan under det stora nordiska kriget
 • Roland Persson: Det militära indelningsverket – anpassning och problem under det stora nordiska kriget med särskild inriktning på ersättningsrustningarna till Karl XII:s fältarmé
 • Roland Persson: Karl XII:s landstigning i Köge bukt år 1700
 • Thomas Roth: Karolinsk litteratur i Krapperups slottsbibliotek
 • Bertil Häggman: Ukrainas hetman Filip Orlik på svenskt territorium 1715–1720
 • Magnus Perlestam: Ett danskt strandhugg år 1716
 • Åsa Karlsson: Hundra år av forskning och föredrag: Karolinska förbundet 1910–2010. Föredrag hållet vid Karolinska förbundets högtidssammankomst den 30 november 2010
 • Einar Lyth: Lesnaja och Poltava – två fältslag under gemensam rysk-svensk omprövning. Föredrag hållet vid Karolinska förbundets vintersammankomst den 28 februari 2011
 • Meddelanden: Dalregementet 1625–2000 under digitalisering

Dessutom ingår recensioner av dessa böcker:

 • Valerij A. Moltusov: Poltava 1709: Vändpunkten
 • Lena Jonson & Tamara Torstendahl Salytjeva (red.): Poltava: Krigsfångar och kulturutbyte
 • Jan Brunius & Björn Asker: Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660–1719
 • Jan Mårtenson (text), Ralf Turander (foto): Tessin. En lysande epok. Arkitektur, konst, makt
 • Simone Giese: Studenten aus Mitternacht. Bildungsideal und peregrinatio academica des schwedischen Adels im Zeichen von Humanismus und Konfessionaliserung
 • Ieva Ose: Daugavgrivas cietoksna būvvēsture (Fästningen Dünamündes byggnadshistoria)
 • Maria Sjöberg (red.): Sammanflätat. Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13