logo


Årsboken 2012

Karolinska förbundets årsbok 2012 innehåller följande artiklar:

 • Magnus Linnarsson: När posten fick ett kunskapsarkiv. Införandet av överpostdirektör Johan Schmedemans postbok från 1707.
 • Elena Dahlberg: Conspectus Europae Anno 1704. En latinsk betraktelse över ett krigshärjat Europa.
 • AnnaSara Hammar: Att fäkta som en ärlig man. Utredningarna kring sjöstriderna 1676.
 • Roland Persson: Beskattningsåtgärder vid sekelskiftet 1699-1700. En analys av verkställandet, samt Borgerskapets och artilleriets personal under det stora nordiska kriget. En analys av artilleripersonalens inkvartering i garnisonsstäderna.
 • Marie Lennersand: Sanning och myt kring 1600-talets svenska häxprocesser. Föredrag hållet vid Karolinska förbundets årsmöte den 30 november 2011.
 • ”General Johan Stenflychts minnen från det stora nordiska kriget”, transkribering och översättning av Anders Brogren.

 

Dessutom ingår recensioner av följande böcker:

 • Lars-Folke Landgrén och Thomas Westerbom (red.): Krigen kring Östersjön, del 1-5.
 • John Crispinsson: Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år.
 • Valborg Lindgärde, Arne Jönsson & Elisabet Göransson: Wår lärda Skalde-fru. Sophia Elisabeth Brenner och hennes tid.
 • Kristiina Savin: Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige.
 • Henrik Ågren: Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen.
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13