logo


Årsboken 2013

Årsboken 2013 innehåller följande artiklar:

 • Björn Kvarnskog: Dialogen mellan allmogen och Kungl. Maj.t efter enväldets fall. En analys av interaktion och maktlegitimerande åtgärder i Sveriges riksdag mellan 1719 och 1727.
 • Magnus von Porat: ”Ty sanningen bliwfer ändå näst Gudz hielp alltid och allena bestående”. Naturrättsliga influenser i några karolinska officerares källor.
 • Gunnar Brolin: Införandet av den blå enhetsuniformen vid de finska regementena 1683–1700.
 • Magnus Perlestam: Den karolinska soldatens boende under det stora nordiska kriget, åren 1702–1709; Aktioner mot svenska boplatser under det stora nordiska kriget, åren 1702–1709 och Belägringen av Jamo fästning.

 

Dessutom ingår recensioner av följande böcker:

 • Karl Bergman: Pest, produktion och politisk kultur. Studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historia.
 • John Crafoord: Karolinen Jacob Johan Crafoord. Anteckningar 1702–1738. Förklaringar, kartor och kommentarer.
 • Heiko Droste (red.): Connecting the Baltic Area. The Swedish Postal System in the Seventeenth Century.
 • Ingemar Oscarsson (utg.): Den franske kammartjänarens resa. Minnen från länderna i norr på 1600-talet.
 • Christina Prytz: Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal.
 • Sten Westerberg: Claes Rålamb: maktspelare i storhetstidens Sverige.
 • Joakim Scherp: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682.
 • Boris Grigorjev & Aleksandr Bespalov: Kampen mot övermakten. Baltikums fall 1700–1710.
 • Galina Sjebaldina: Karolinska krigsfångar i Sibirien.
 • Maria Nyman: Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet.
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13