logo


Den karolinska epokens nedgång och fall – call for papers

Året 1718 är en viktig brytpunkt i Sveriges historia. Karl XII:s död markerar slutet på den karolinska epoken med dess envälde och ständiga krig, samtidigt som vi också ser början på en ny tid som på många sätt kom att skilja sig från den föregående. 2018 är det 300 år sedan allt detta hände, och därför planerar Karolinska förbundet att ge ut en särskild årsbok där omvandlingen 1718-19 och de samhälleliga konsekvenserna under 1720-talet står i fokus.

Karolinska förbundet inbjuder nu intresserade forskare att skriva i vår specialutgåva av KFÅ som utkommer till 300-årsminnet av händelserna 1718-19. Vi behöver ditt förslag till artikel senast 30 november 2015 (obs. nytt datum!). Om vi får många förslag kommer ett urval att göras och sedan har författaren tid på sig till 1 november 2016 innan manus ska lämnas. För detaljer se författar­anvisningarna.

Möjliga ämnen för artiklar skulle kunna vara den politiska förändringen med enväldets fall och ståndsriksdagens återkomst, och vilka ideologiska konsekvenser detta fick. Hur mycket av enväldets ideologi och politik levde kvar efter 1718? Hur mycket skilde sig den politiska verkligheten under 1720-talet från tidigare?

Ett intressant forskningsområde är de ekonomiska konsekvenserna av enväldets fall och freden i Nystad 1721. Ekonomin omvandlades från krigs- till fredstillstånd vilket fick kon­sekvenser både makro- och mikroekonomiskt. Hur påverkades statsfinanser, vapen­industri, finansmarknaden, näringslivet m.m.? Och hur påverkades befolkningen av omvand­lingen till fredstid? Vad innebar freden för befolkningsutveckling, skattetryck, myntpolitik m.m.? Särs­kilt hårt hade Stora nordiska kriget drabbat Finland med ryskt styre och en omfattande flykt till den västra rikshalvan. Vad innebar krigsslutet och återgången till det svenska riket för Fin­land? Hur kunde befolkningen återhämta sig efter de svåra krigsåren?

Ett område som i grunden förändrades när freden kom var militären. Det militära systemet skulle efter ett långt och svårt krig ställa om till fred. Dels skulle den ”gamla” militärappara­ten tas om hand med återvändande officerare och soldater som skulle försörjas, änkor och fader­lösa barn som skulle tas om hand. Dels måste en ny krigsorganisation anpassad för fred införas.

Ett forskningsfält som hittills inte utforskats så mycket är den mentala förändringen efter händelserna 1718-19. Dels hur man uppfattade omvandlingen 1718-19 d.v.s. om det var en katastrof eller början på en ny och bättre tid? Dels hur man såg på enväldet, kriget och kungen i efterhand. Hur mindes man Karl XII under frihetstiden?

Det finns många fler ämnen som är spännande att ta upp och vi välkomnar alla förslag till artiklar. Senast 30 november 2015 behöver vi ditt förslag till artikel (obs. att tiden har förlängts!). Skicka det via mail till adressen KFarsbok2017@gmail.com.

 

Karolinska förbundets styrelse

Här hittar du call for papers som pdf.

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /storage/content/60/114660/karolinskaforbundet.se/public_html/wp-content/themes/modernize/comments.php on line 13